BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án
banner index
Công trình & Dự án
NinhThuan_IcePlant

Tên công trình: Ninh Thuan IcePlant

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biến tần SJ700 cho giải pháp tiết kiệm năng

GreenFeed_Extruder

Tên công trình: GreenFeed JSC

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biến tần SJ700-185kW cho máy đùn viên nguyên liệu