BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án
banner index
Công trình & Dự án
CoolingTower_PLC

Tên công trình: PLC Cooling Tower system

Nội dung: Thiết kế, thi công hệ thống PLC điều khiền cụm Bơm, Quạt

Nhà Máy Giấy Thuận An

Tên công trình: Nhà Máy Giấy Thuận An

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt biến tần cho hệ

Giấy Thuận An

Tên công trình: Giấy Thuận An

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt biến tần cho hệ thống máy xeo

HaoDuong Leather

Tên công trình: Hao Duong Leather

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt 18 bộ Biến tần SJ300-22kW cho hệ thống điều

VietDuc Textile

Tên công trình: Viet Duc Textile

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biền tần SJ300 cho hệ thống máy se sợi tại Nhà

Trạm Bơm KCN Hiệp Phước

Tên công trình: Trạm Bơm Khu Công Nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp

NM Xử Lý Nước Thải - KCN Hiệp Phước

Tên công trình: Nhà Máy Xử Lý Nước Thải - Khu Công Nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè

Nội dung: Cung cấp thiết

Khu CNC TP.HCM

Tên công trình: Nhà Máy Xử Lý Nước Thải – Khu CNC – TP.HCM

Nội dung: Cung cấp lắp đặt Biến tần điều

KCN Hiệp Phước

Tên công trình: Khu Công Nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt biến

An Giang Ice Factory

Tên công trình: An Giang Ice Factory

Nội dung: Cung cấp & lắp đặt biến tần SJ700-132 kW cho giải pháp tiết kiệm