BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án
banner index
Công trình & Dự án
NM Xi măng Thăng Long

Cung cấp biến tần, thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu Cảng tại nhà máy Xi Măng Thăng Long - Khu công

Vinaxuki Auto

Tên công trình: Vinaxuki Auto

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống Quạt lò hơi và máy

Thai Hien Enterprise

Tên công trình: Thai Hien Enterprise

Nội dung: Cung cấp & lắp đặt biến tần SJ700-400kW cho giải pháp điều khiển

Vifon-Acecook

Tên công trình: Vifon - Acecook

Nội dung: Cung cấp biến tần, thi công lắp đặt hệ thống máy trộn Nhà máy

TuongPhat Enterprise

Tên công trình: Tuong Phat Enterpris

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt 56 bộ Biến tần WJ200 cho hệ thống máy dập

CoolingTower_System

Tên công trình: Cam Ranh Seafoods

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt 86 bộ Biến tần X200 cho giải pháp tiết kiệm

CamRanh_Seafoods

Tên công trình: Cam Ranh Seafoods

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biến tần SJ700 cho hệ thống Máy nén trục vít và

CamRanh_Seafood

Tên công trình: Cam Ranh Seafoods

Nộ dung: Cung cấp, lắp đặt biến tần SJ700 185kW cho máy nén trục vít MYCOM tại

SongCau_Aquaculture

Tên công trình: Song Cau Aquaculture

Nội dung: Ứng dụng Biến tần Hitachi cho giải pháp tiết kiệm năng lượng

QuangNinh_Seafoods

Tên công trình: Quang Ninh Seafods

Nội dung: Thiết kế, thi công hệ thống điện động lực và tủ điều khiển