BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án
banner index
Công trình & Dự án
Quang Nam Crane

Tên công trình: Quang Nam Hydropower

Nội dung: Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển Cẩu trục đóng mở

Xi măng Thăng Long

Cung cấp cụm Điện trở xả, thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu Cảng tại nhà máy Xi Măng Thăng Long - Khu

Van An Power Construction

Tên công trình: Van An Power Construction

Nội dung: Cung cấp & lắp đặt biến tần SJ700-315kW cho hệ thống bơm cát

Kim Thanh - An Giang

Tên công trình: Kim Thanh – An Giang

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống điều khiển

Vina Pride-Seafood

Tên công trình: Vina Pride - Seafood

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống điều khiển máy

Vifon Acecook

Tên công trình: Vifon - Acecook
Nội dung: Cung cấp biến tần, thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống băng tải Nhà

CoolingTower_Inverter

Tên công trình: Cam Ranh Seafods

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biến tần X200 cho hệ thống nước cấp và nước

Vifon-Acecook

Tên công trình: Vifon - Acecook

Nội dung: Cung cấp biến tần, thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống băng

Saigon Port

Tên công trình: Saigon Port

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu GANZ

Xi măng Thăng Long

Thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu cảng tại Nhà máy Xi Măng Thăng Long, Khu công nghiệp Hiệp Phước -