BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Xi măng Thăng Long
banner index
Xi măng Thăng Long

Tên công trình: NM Xi măng Thăng Long

Nội dung: Thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu cảng tại Nhà máy Xi Măng Thăng Long, Khu công nghiệp Hiệp Phước - TP.HCM.

Thời gian thực hiện: năm 2011.

Các tin khác