BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Xi măng Thăng Long
banner index
Xi măng Thăng Long

Tên công trình: Xi măng Thăng Long - Hiệp Phước

Nội dung: Cung cấp cụm Điện trở xả, thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu Cảng tại nhà máy Xi Măng Thăng Long -  Khu công nghiệp Hiệp Phước - TP.HCM.

Thời gian thực hiện: năm 2011.

Các tin khác