BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Xi măng Holcim
banner index
Xi măng Holcim

Tên công trình: Holcim Cement

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biến tần SJ700-185kW cho máy nghiền Clanke tại Cty Xi Măng Holcim-Kiên Giang.

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Các tin khác