BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Vifon-Acecook
banner index
Vifon-Acecook

Tên công trình: Vifon - Acecook

Nội dung: Cung cấp biến tần, thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống băng tải Nhà máy thực phẩm Vifon - Acecook

Thời gian thực hiện: năm 2011.

Các tin khác