BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Van An Power Construction
banner index
Van An Power Construction

Tên công trình: Van An Power Construction

Nội dung: Cung cấp & lắp đặt biến tần SJ700-315kW cho hệ thống bơm cát tại Công ty xây lắp điện Vạn An-An Giang.

Thời gian thực hiện: Năm 2011

Các tin khác