BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Saigon Port
banner index
Saigon Port

Tên công trình: Saigon Port

Nội dung: Cung cấp thiết bị, thi công cải tạo hệ thống điều khiển cần cẩu GANZ Cảng Sài Gòn - Ứng dụng biến tần SJ700.

Thời gian thực hiện: năm 2011.

Các tin khác