BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Quang Nam Crane
banner index
Quang Nam Crane

Tên công trình: Quang Nam Hydropower

Nội dung: Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển Cẩu trục đóng mở đập nước thủy điện Quảng Nam, ứng dụng biến tần SJ700. 

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Các tin khác