BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > PTSC Ship Yard
banner index
PTSC Ship Yard

Tên công trình: PTSC Ship Yard
Nội dung: Sửa chữa và thay thế hệ thống điều khiển máy chấn tole CNC HVR 6125 tại Nhà máy PTSC Ship Yard
Thời gian thực hiện: Năm 2014.,

Các tin khác