BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Minh Thai Plastic
banner index
Minh Thai Plastic

Tên công trình: Cty TNHH SX-TM Nhựa Minh Thái
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700B cho giải pháp tiết kiệm điện năng máy ép đùn nhựa.,
Thời gian thực hiện: Năm 2013

Các tin khác