BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Minh Phat Huy Plastic
banner index
Minh Phat Huy Plastic

Tên công trình: Cty TNHH Nhựa Minh Phát Huy
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI điều khiển máy ép đùn nhựa.,
Thời gian thực hiện: Năm 2014

Các tin khác