BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > Dược Phẩm Cửu Long
banner index
Dược Phẩm Cửu Long

Tên công trình: Cty CP Dược Phẩm Cửu Long:
Nội dung: Ứng dụng biến tần HITACHI SJ700B cho giải pháp tiết kiệm điện năng máy ép đùn nhựa.,
Thời gian thực hiện: Năm 2013

Các tin khác