BHE Co.,LTD > Công trình & Dự án > CoolingTower_Inverter
banner index
CoolingTower_Inverter

Tên công trình: Cam Ranh Seafods

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt Biến tần X200 cho hệ thống nước cấp và nước thải tại Nhà máy Cam Ranh Seafoods - Khánh Hòa.

Thời gian thực hiện: Năm 2009.

Các tin khác